Oprema za bežične komunikacije

Bežični SRD uređaji i linkovi ALCOMA

Bežični SRD uređaji i linkovi ALCOMA

Modeli u ponudi: MP300/MP400   AL80GE
Bežični sistemi RADWIN

Bežični sistemi RADWIN

Modeli u ponudi: RADWIN 2000   RADWIN 5000   FiberinMotion®

Projektovanje i montaža bežičnih sistema

Aktuelnosti