Informacije

Poslovno ime
NETCOMM WIRELESS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Adresa
Bulevar Mihaila Pupina 149,
11000 Beograd, Republika Srbija

Matični broj
21126454
Poreski identifikacioni broj
109103675

Telefon
+381 64 8216172

E-Mail adresa
office@netcomm.rs

Poslovni račun
RSD: 170-0030025086002-84, UniCredit Bank Srbija a.d.
EUR: RS35170003002508600381 (IBAN), UniCredit Bank Srbija a.d.