Bežični SRD uređaji i linkovi ALCOMA ALxxF MP300 i MP400

ALCOMA ALxxF MP300 i MP400 su kompaktni mikrotalasni SRD, kao i radio relejni linkovi, pogodni za magistralne i pristupne delove mreže. Pristupačne su cene i lako se implementiraju. Idealni su za primenu u LAN, MAN i WAN mrežama. Rade na licenciranim i nelicenciranim frekvencijskim opsezima u skladu sa CEPT, ETSI i FCC preporukama. Usklađeni su sa lokalnom regulativom.

NetComm Wireless d.o.o. je ovlašćeni zastupnik kompanije ALCOMA, za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije.

Ključne karakteristike

Kapacitet do 900 Mbps* (Full duplex)

Kapacitet do 900 Mbps* (Full duplex)

Familija MP300 ima mogućnost proširenja kapaciteta do 460 Mbps*, a familija MP400 do 900 Mbps*.

Nelicencirani frekvencijski opsezi

Nelicencirani frekvencijski opsezi

Moguće je koristiti nelicencirane opsege 5, 17 i 24 GHz.

Pristupačna cena

Pristupačna cena

Najbolji odnos cene i kvaliteta na Evropskom tržištu.

Višestruke tehnike modulacije

Višestruke tehnike modulacije

Primena različitih tehnika modulacije QPSK, 8/16/32/64/128/256/512/1024QAM.

Podržani frekvencijski opsezi

Podržani frekvencijski opsezi

Oba radio relejna linka podržavaju sledeće opsege 4/5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 17 i 24 GHz.

Promenjiva širina kanala

Promenjiva širina kanala

Mogućnost rada na različitim širinama opsega od 3.5 do 112 MHz.

Gigabitni Ethernet (bakar)

Gigabitni Ethernet (bakar)

Mogućnost povezivanja do dva bakarna Ethernet priključka. Mogućnost korišćenja Jumbo frejmova veličine do 10K.

Gigabitni Ethernet (optika)

Gigabitni Ethernet (optika)

Mogućnost povezivanja jednog optičkog Ethernet priključka, direktno na ODU jedinicu.

Više varijanti antenskih sistema

Više varijanti antenskih sistema

Dostupne su u četiri veličine (0.35, 0.65, 0.90 i 1.20m), harmonizovane su i mogu posedovati različite mehanizme za fino usmeravanje.

Proširivost u skladu sa potrebama

Proširivost u skladu sa potrebama

Laka proširivost do maksimalnog kapaciteta, upotrebom softverskih licenci.

Podrška za kvalitet servisa i VLAN

Podrška za kvalitet servisa i VLAN

MP400 familija podržava VLAN p-bit, DSCP i port priority tehnike za QoS, kao i 802.1Q i 802.1ad (QinQ).

Širok temperaturni opseg

Širok temperaturni opseg

Radna temperatura uređaja je od –35°C do +55°C.* - za sve veličine okvira, a za okvire do 64B maksimalan kapacitet je 966Mbps kod MP400, a 530Mbps kod MP300.

Spoljna jedinica (ODU) i antene

Kompletna radio jedinica se nalazi u visoko kvalitetnom profesionalnom kućištu, otpornom na različite vremenske uslove i direktno je prikačena na prirubnicu antene, kako bi se dobio veoma kompaktan i pouzdan sistem.

ALCOMA antene su dostupne u četiri veličine (0.35, 0.65, 0.90 ili 1.20 m) i harmonizovane su, što omogućava prelazak na drugi frekvencijski opseg, uz promenu samo zračećeg elementa i odgovarajuće ODU jedinice. Postoji mogućnost montaže i većih antena drugih proizvođača. Antenski sistem može imati različite mehanizme za fino usmeravanje.

Zaštitna terminalna kutija

ALCOMA rešenje koristi zaštitnu terminalnu kutiju, umesto standardne unutrašnje jedinice. Korisnički Ethernet interfejsi i modul za napajanje se štite pomoću prenaponske zaštite, na oba kraja, tj. i na ODU (spoljnoj jedinici), kao i na zaštitnoj terminalnoj kutiji.

Zaštitna terminalna kutija može biti instalirana na DIN šinu, ili na 19" rack orman i predstavlja pasivan mrežni uređaj.

Postoji mogućnost napajanja terminalne kutije iz dva nezavisna izvora napajanja (redundantno napajanje).

Višestruke mogućnosti povezivanja

ODU jedinica može da poseduje do dva gigabitna Ethernet interfejsa i opciono SFP modul koji pruža električni ili optički gigabitni Ethernet. Celokupan dostupan kapacitet linka se može prenositi putem jednog ili dva data kanala (ukoliko se vrši razdvajanje saobraćaja u dva nezavisna data kanala). ODU jedinica, kao i zaštitna terminalna kutija su međusobno povezane putem jednog ili više S/STP Cat.7 kabla za spoljašnju montažu, koji se koriste za potrebe napajanja, kao i za prenos podataka. RJ45 korisnički interfejsi se nalaze na zaštitnoj terminalnoj kutiji, a optički interfejs se nalazi direktno na ODU jedinici. Tip optičkog SFP modula se direktno određuje tehnologijom optičkog prenosa, kao i tipom korisničkog optičkog privoda (WDM, MM, SM). U slučaju kada se koristi optički modul na ODU jedinici, S/STP Cat.7 kabl služi za napajanje ODU jedinice ili može biti korišćen za napajanje, kao i dodatni data kanal ili management data kanal.

Visoka dostupnost i pouzdanost

Primenjen je vrlo moćan mehanizam za ispravljanje grešaka u prenosu (Forward error correction - FEC), sa opcijom za deep interleaving, kako bi se osigurao nizak rezidualni BER < 10-13.


Forward error correction - FEC

Linkovi, takođe, poseduju i mehanizam za automatsku kontrolu snage predajnika (Automatic transmit power control - ATPC), kao i mehanizam adaptivne promene kodovanja i modulacije (Hitless adaptive coding and modulation - ACM).


Automatic transmit power control - ATPC

Sve te funkcije omogućavaju postizanje visokog kvaliteta i stabilnosti prenosa, prilikom svih vremenskih uslova.

Jednostavno podešavanje i održavanje

ALCOMA ASD CLIENT je programski paket za održavanje, upravljanje i dijagnostiku linka. Omogućava upravljanje velikim radio mrežama u realnom vremenu i pojednostavljuje održavanje.

ALCOMA ASD SERVER je klijent-server rešenje, sa SQL bazom podataka, koje je pogodno za velike i heterogene mreže.

Podaci sistema za upravljanje mrežom (Network Management System - NMS) mogu se razdvojiti od korisničkih podataka. Oprema, takođe, podržava i SNMP protokol. Prednost ovih rešenja se ogleda u tome što, za razliku od konkurentskih proizvoda, prikazuje radno stanje na komandnoj tabli, za obe strane linka, u realnom vremenu.