Bežični linkovi ALCOMA AL80GE

ALCOMA AL80GE su kompaktni mikrotalasni radio relejni linkovi, pogodni za magistralne delove mreže. Konkurentne su cene i lako se implementiraju. Rade na nelicenciranim frekvencijskim opsezima 71-76 GHz i 81-86 GHz (E-band). Usklađeni su sa lokalnim regulativama, svih država Evrope. Ovi linkovi su proizvod sopstvenog razvoja kompanije ALCOMA i predstavljaju prvi evropski proizvod ovog tipa.

NetComm Wireless d.o.o. je ovlašćeni zastupnik kompanije ALCOMA, za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Slovenije.

Ključne karakteristike

Kapacitet do 900 Mbps* (Full duplex)

Kapacitet do 1150 Mbps (Full duplex)

Familija AL80GE ima mogućnost proširenja kapaciteta do 1150 Mbps.

Nelicencirani frekvencijski opsezi

Nelicencirani frekvencijski opsezi

Koriste se nelicencirani frekvencijski opsezi 71-76 GHz i 81-86 GHz (E-band).

Konkurentna cena

Konkurentna cena

Najbolji odnos cene i kvaliteta na Evropskom tržištu.

DBPSK tehnika modulacije

DBPSK tehnika modulacije

Primenjuje se pouzdana DBPSK tehnika modulacije.

Pogodni frekvencijski opsezi

Pogodni frekvencijski opsezi

Zahvaljujući primeni frekvencijskih opsega 71-76 GHz i 81-86 GHz, veza je pouzdanija nego na 60 GHz.

Velika širina kanala

Velika širina kanala

Primenjuje se kanal širine 1250 MHz.

Gigabitni Ethernet (bakar)

Gigabitni Ethernet (bakar)

Mogućnost povezivanja do dva bakarna Ethernet priključka. Mogućnost korišćenja Jumbo frejmova veličine do 10K.

Gigabitni Ethernet (optika)

Gigabitni Ethernet (optika)

Mogućnost povezivanja jednog optičkog Ethernet priključka, direktno na ODU jedinicu.

Više varijanti antenskih sistema

Više varijanti antenskih sistema

Dostupe su u dve veličine (0.35 i 0.65m), harmonizovane su i mogu posedovati različite mehanizme za fino usmeravanje.

Proširivost u skladu sa potrebama

Proširivost u skladu sa potrebama

Laka proširivost do maksimalnog kapaciteta, upotrebom softverskih licenci.

Podrška za kvalitet servisa i VLAN

Podrška za kvalitet servisa i VLAN

AL80GE familija podržava VLAN p-bit, DSCP i port priority tehnike za QoS, kao i 802.1Q i 802.1ad (QinQ).

Širok temperaturni opseg

Širok temperaturni opseg

Radna temperatura uređaja je od –35°C do +55°C.

Spoljna jedinica (ODU) i antene

Kompletna radio jedinica se nalazi u visoko kvalitetnom profesionalnom kućištu, otpornom na različite vremenske uslove i direktno je prikačena na prirubnicu antene, kako bi se dobio veoma kompaktan i pouzdan sistem.

Zaštitna terminalna kutija

ALCOMA rešenje koristi zaštitnu terminalnu kutiju, umesto standardne unutrašnje jedinice. Korisnički Ethernet interfejsi i modul za napajanje se štite pomoću prenaponske zaštite, na oba kraja, tj. i na ODU (spoljnoj jedinici), kao i na zaštitnoj terminalnoj kutiji.

Zaštitna terminalna kutija može biti instalirana na DIN šinu, ili na 19" rack orman i predstavlja pasivan mrežni uređaj.

Postoji mogućnost napajanja terminalne kutije iz dva nezavisna izvora napajanja (redundantno napajanje).

Višestruke mogućnosti povezivanja

ODU jedinica može da poseduje do dva gigabitna Ethernet interfejsa i opciono SFP modul koji pruža električni ili optički gigabitni Ethernet. Celokupan dostupan kapacitet linka se može prenositi putem jednog ili dva data kanala (ukoliko se vrši razdvajanje saobraćaja u dva nezavisna data kanala). ODU jedinica, kao i zaštitna terminalna kutija su međusobno povezane putem jednog ili više S/STP Cat.7 kabla za spoljašnju montažu, koji se koriste za potrebe napajanja, kao i za prenos podataka. RJ45 korisnički interfejsi se nalaze na zaštitnoj terminalnoj kutiji, a optički interfejs se nalazi direktno na ODU jedinici. Tip optičkog SFP modula se direktno određuje tehnologijom optičkog prenosa, kao i tipom korisničkog optičkog privoda (WDM, MM, SM). U slučaju kada se koristi optički modul na ODU jedinici, S/STP Cat.7 kabl služi za napajanje ODU jedinice ili može biti korišćen za napajanje, kao i dodatni data kanal ili management data kanal.

Visoka dostupnost i pouzdanost

Primenjen je vrlo moćan mehanizam za ispravljanje grešaka u prenosu (Forward error correction - FEC), sa opcijom za deep interleaving, kako bi se osigurao nizak rezidualni BER < 10-13.


Forward error correction - FEC

Linkovi, takođe, poseduju i mehanizam za automatsku kontrolu snage predajnika (Automatic transmit power control - ATPC)

Sve te funkcije omogućavaju postizanje visokog kvaliteta i stabilnosti prenosa, prilikom svih vremenskih uslova.

Jednostavno podešavanje i održavanje

ALCOMA ASD CLIENT je programski paket za održavanje, upravljanje i dijagnostiku linka. Omogućava upravljanje velikim radio mrežama u realnom vremenu i pojednostavljuje održavanje.

ALCOMA ASD SERVER je klijent-server rešenje, sa SQL bazom podataka, koje je pogodno za velike i heterogene mreže.

Podaci sistema za upravljanje mrežom (Network Management System - NMS) mogu se razdvojiti od korisničkih podataka. Oprema, takođe, podržava i SNMP protokol. Prednost ovih rešenja se ogleda u tome što, za razliku od konkurentskih proizvoda, prikazuje radno stanje na komandnoj tabli, za obe strane linka, u realnom vremenu.