Projektovanje i montaža Wi-Fi mreža

Realizacija kvalitetnih Wi-Fi mreža je složen proces i sastoji se od nekoliko veoma važnih faza.

Radio planiranje

Radio planiranje (Site Survey) je jedan od najvažnijih koraka u dizajniranju bežičnih LAN (WLAN) mreža. Jednom rečju, radio planiranje je neophodno, jer se radio talasi propagiraju (prostiru) na način koji je veoma teško predvideti, uključujući i finalne performance WLAN mreže. Promena uslova, nekada čak i naizgled sitna promena poput ubacivanje jednog laptop-a opremljenog wireless karticom u zonu pokrivanja radio signalom može ozbiljno uticati na performance kompletnog radio sistema. S obzirom na trend širenja bežičnih mreža, faktori kao što su smetnje iz obližnjih WLAN igraju vrlo važnu ulogu u funkcionisanju vašeg budućeg bežičnog sistema. To je razlog zašto je ozbiljan Site Survey, koji se radi na bazi profesionalnih alata, veoma važan za funkcionisanje kompletnog sistema.

Rizici izostavljanja radio planiranja uključuju:

Koristimo najnovije alate dostupne u ovoj industriji, kao i tehnike mapiranja i RF (radio frekventnog) planiranja koji omogućuju detaljan uvid u dokumentaciju, kao i sve aspekte radio planiranja. Tek po završetku i verifikaciji radio planiranja, može se reći da je radio dizajn potpuno skalabilan kao i pouzdan za svakodnevnu upotrebu u poslovanju.

Montaža i puštanje u rad opreme

Nakon završenog idejnog rešenja i projektovanja nastupaju faze izvođenja radova, testiranja i održavanja.

Prilikom montaže opreme najvažnije je kvalitetno izvesti i testirati fazu kabliranja, kako bi oprema imala adekvatno napajanje i besprekornu vezu sa ostatkom mrežne infrastrukture. Raspolažemo sa najmodernijim instrumentima za testiranje kablovskih veza i klijent po želji može dobiti i ceftifikat o izvršenom merenju i propusnoj moći svake pojedinačne veze.

Nakon kabliranja i montaže opreme, potrebno je izvršiti konfiguraciju opreme. Prilikom konfigurisanja opreme najvažnije je obratiti pažnju na bezbednosne aspekte, kao i osigurati mogućnosti za lako proširenje u budućnosti.

Spremni smo da u svakom trenutku odgovorimo zahtevima klijenata i pružimo usluge održavanja opreme.

Proizvođači opreme sa kojima imamo uspešnu saradnju

ruckus wireless logo
lancom systems logo
motorola solutions logo
hewlett packard enterprise logo
mikrotik logo
ubiquiti networks logo
aruba-networks logo

Kontaktirajte nas, za više informacija!